Ga naar de inhoud

Voer kwaliteitsvolle en verbindende gesprekken.

quote Johan Deckmann - how to stay silent so others keep believing that you are smart
Johan Deckmann
 • Je wil graag dat je gesprekken elke keer hun doel bereiken en goeie dingen in beweging zetten.
 • Je hebt binnenkort een belangrijk gesprek en wil dat graag eerst oefenen.
 • Misschien loop je soms vast op een bepaald type gesprekspartner. 
  (Is het de dominante, de emotionele, de zwijger, de zager, de jazegger/needoener,…?)
 • Of je hebt al wel wat communicatietraining achter de rug, maar je kan nog individuele versterking gebruiken.
 • Je weet dat je leert door te doen, maar doet dat toch liever alleen met een coach dan in een workshop of groepstraining.

Dan is dit wat jij nodig hebt.

Wat?

 • 1-op-1 coaching, live of online
 • Unieke combinatie van coaching en realistisch rollenspel
 • Humor, uitdaging en warmte
 • Experimenteren zonder andere ogen op je gericht
 • Inzicht in hoe je overkomt op je gesprekspartner
 • Uitproberen, kapstokken krijgen, opnieuw proberen
 • Een nieuwe, frisse en versterkende kijk eigen maken
 • Direct resultaat

WAAR?

Coachingpraktijk
Baron de Celleslaan 49
2650 Edegem

Hoe?

We vertrekken vanuit jouw concreet vraagstuk om het coaching-doel te bepalen.
Mogelijke doelen:

 • Zelfzekerder en rustiger in een gesprek zitten
 • Je gespreksdoel bereiken
 • Constructief omgaan met emoties in het gesprek (ook met die van jezelf)
 • Constructief omgaan met onverwachte reacties of gebeurtenissen
 • Overtuigend communiceren

We kijken open en eerlijk kijken naar jouw noden, angsten, aannames, verwachtingen en overtuigingen, zodanig dat je inzicht krijgt in hoe je jezelf misschien in de weg zit om tot een kwalitatief en verbindend gesprek te komen.
Ik mix het oefenen met heldere feedback, theoretische modellen, psychologische inzichten en praktische kapstokken, helemaal op jouw maat gesneden.

Doel: je realiseert verbinding in elk gesprek en elk gesprek zet sterke dingen in gang.

Investering: 3 sessies van 1 uur met +/- 3 weken tussen.

Cut the Crap:
denkstof, nieuws en tips