Ga naar de inhoud
  • Je wil kwalitatieve en verbindende gesprekken leren voeren.
  • Je wil dat in jouw team of organisatie duidelijke, relatieversterkende feedback vanzelfsprekend wordt.
  • Je wil groei en innovatie mogelijk maken door de psychologische veiligheid in jouw team te versterken.
  • Je wil meer weten over TIMtheater of het Instituut voor Faalkunde.

Lees meer over de inhoud van al deze onderdelen bij aanbod.

Bel me, schrijf me,
stuur me het contactformulier

Ik hoor graag van jou.

0486 06 97 90

Cut the Crap:
denkstof, nieuws en tips