Ga naar de inhoud

Open ruimte, lege tijd

Burnout-blogbericht

Burn-out is in.
Burn-out preventie is the next big thing.

Burn-out coaches, – scans, – vragenlijsten, – screenings zijn alomtegenwoordig.
Boetes worden voorgesteld voor bedrijven die geen maatregelen nemen.
Blij dat er aandacht voor is.
Bezorgd dat ook dit puur symptomatisch en instrumenteel wordt aangepakt, en er dus in wezen niet echt iets zal veranderen.
Want niet enkel hebben veel mensen een burn-out, onze maatschappij zit er ook middenin.

Menselijkheid, zingeving en verbondenheid moeten dringend weer bepalend worden.
Met deze leidende waarden als basis zijn fundamentele veranderingen mogelijk.
Organisaties die vanuit deze waarden werken, zijn psychologisch veilig.
Dit betekent dat iedereen een zinvolle bijdrage levert, dat uit fouten wordt geleerd, dat innovatie wordt gestimuleerd, dat iedereen zich verantwoordelijk voelt.
Een psychologisch veilige omgeving is er één waar vertrouwen leeft, waar mensen zich op hun gemak voelen en zichzelf zijn.
Organisaties moeten meer organisch worden.

In dit artikel over onze kijk op ziekte, burn-out en uitzieken, schrijft mijn collega Nathalie Van Renterghem:
“Een economie die rekening houdt met de gezondheid van medewerkers zou ervoor kunnen kiezen mensen takenpakketten toe te bedelen die bijvoorbeeld 80 procent van de tijd omvatten van de uren waarvoor ze zijn aangeworven. Dat geeft dan niet alleen marge voor herstel-bij-ziekte, maar ook marge voor spontane creatieve innovaties, teamversterkende gesprekken, of voor allerlei onvoorziene omstandigheden.”

Fantastisch idee. Maar het gebeurt alsnog niet.
Want het lijkt dwars te staan op productiviteitsstijging, efficiëntiewinst en winstmaximalisatie.
Economische termen, waar al het menselijke is weggesaneerd. Die de mens hebben opgebrand.

Een stap naar meer organisch worden, is het creëren van ‘Open ruimte – Lege tijd’.
Open ruimte – Lege tijd is wat het zegt: ruimte en tijd zonder vooraf bepaald doel of agenda.

Hoe meer we onszelf met al onze kwaliteiten en interesses kunnen inzetten op het werk, hoe zinvoller onze bijdrage aan het geheel kan zijn, hoe meer we ons met het werk verbonden voelen.
Dan moeten we wel de ruimte en de tijd hebben om ons te tonen, om te delen, te onderzoeken, te proberen, fouten te maken, eruit te leren, samen te groeien.
Open ruimte – Lege tijd biedt de mogelijkheid om de ‘organismen’, de mensen in een organisatie te laten floreren.  
Want nieuwsgierigheid en spontaniteit zijn niet ‘in te plannen’.

Neem dus de tijd om elkaar echt te zien.
Om interessante, verbindende gesprekken te voeren.
Wees nieuwsgierig naar de mens achter de functie en de kpi’s.
Zodat menselijkheid, zingeving en verbondenheid de ruimte krijgen.

De tijd die dààrin wordt geïnvesteerd, is de echte burn-out preventie.